Flodder Collectie
Nederlandse filmdagen
Ontwerp affiche: Dick Maas
Boek uit 1992
Deze catalogus documenteert de filmprogramma's van de twaalfde editie van de Nederlandse Filmdagen: de overzichten van de Nederlandse filmproduktie van het seizoen 1991 - 1992, de retrospectieven en de overige nevenprogramma's. Tegelijkertijd beoogt deze catalogus een baken te zijn voor de niet-Nederlandse filmprofessional die - om wat voor reden dan ook - kennis wenst te nemen van 'onze' filmproduktie, met name voor de gasten van de Holland Film Meeting, het vierdaagse evenement dat jaarlijks tijdens de Nederlandse Filmdagen de Nederlandse filmcultuur in kort bestek voor de buitenlander pleegt te ontsluiten. Liefde pleegt immers te gedijen bij een gedegen kennismaking.